Adatkezelési tájékoztató - a weboldal látogatók számára

A http://www.jumed.hu weboldal (a továbbiakban weboldal) nem kezel személyes adatokat. A weboldal üzemeltetője személyes adatot semmilyen formában nem kér és nem tárol.

A weboldal üzemeltetője fenntartja jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi irányelveket – a hatályban lévő, adatvédelmet érintő jogszabályokkal összhangban – bármikor megváltoztassa, különösen, ha arra weboldal szolgáltatásainak módosulása miatt van szükség. A módosításokat az üzemeltető a jelen adatvédelmi szabályok között feltünteti, a módosítás tényéről pedig annak hatályba lépésétól számított 15 napon át a weboldal nyitó oldalán hívja fel a figyelmet.

Az adatvédelmet érintő technikai megoldások

A weboldal az alábbi, a személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos technikai megoldásokat alkalmazhatja:

Cookie-k:

A weboldal által nyújtott szolgáltatások körű használatához a weboldal üzemeltetője arra kérheti a látogatót, hogy számítógépén a cookie-k létrehozását engedélyezze. A cookie olyan adatsorozat, amely bizonyos weboldalak látogatása során az azt felkeresőről nyújt statisztikai adatokat a weboldalt üzemeltető részére. A cookie-t a látogatott weboldal generálja a látogató számítógépén. A cookie semmilyen formában nem alkalmas a látogató személyének azonosítására, célja az, hogy egyes weboldalak használati szokásainak feltérképezése minél pontosabb lehessen. Ennek alapján a weboldalak, továbbá az azok által nyújtott szolgáltatások optimalizálása hatékony módon valósulhat meg.

Logfile-ok (naplóállományok):

A weboldal látogatása során a látogatás tényét a weboldal naplózza. A napló bejegyzések összessége a naplóállomány, mely a látogatók által küldött letöltési kérésekről olyan adatokat rögzít, mint például a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe. A napló bejegyzések semmilyen formában nem alkalmasak a látogató személyének azonosítására, céljuk az, hogy a látogatókról trendelemzések, a látogatásokról oldalstatisztikák készülhessenek, továbbá hozzásegíthetnek a szolgáltatások pontos adminisztrálásához, összességében a szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Az így nyert adatokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal a weboldal üzemeltetője nem kapcsolja össze.

Linkek:

A weboldal szolgáltatásainak célja, hogy a látogatókat az üzemeltető által hasznosnak vélt információkkal lássa el. Ennek egyik formája az üzemeltető által javasolt weblapok listája, melyek linkek formájában találhatók meg a weboldalon, a fordítási segédanyagok menüpontban. A weboldal üzemeltetőjének semmilyen befolyása nincs az így ajánlott weblapok adatakezelési gyakorlatára. Javasoljuk azonban, hogy a weboldal elhagyásakor a látogató ismerkedjen meg a személyes adatokat gyűjtő weblapok adatvédelmi rendelkezéseivel.

A weboldal üzemeltetője:

Ju-Med Egészségcentrum Egészségügyi Szolgáltató Kft.

A weboldalt hosztolja:

TC&C Távközlés- és Számítástechnikai Szolgáltató Kft.