Tisztelt Ügyfelünk!

A Ju-Med Egészségcentrum Kft. komolyan veszi az Ön személyes és különleges adatainak védelmét, és betartja az erre vonatkozó jogszabályokat, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. sz. rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), amely 2018. május 25. napjától alkalmazandó.

Ön, az egészségügyi ellátásra/ orvosi tanácsadásra történő bejelentkezésével egyben beleegyezését adja a személyes adatainak kezeléséhez.

1. Az adatkezelő megnevezése

cégnév: Ju-Med Egészségcentrum Kft.
székhely: 1147 Budapest, Gyarmat utca 98.
honlap: www.jumed.hu

2. Az adatkezelés célja

Az egészségügyi ellátás, valamint az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás és az ellátásról készült, esetleges számlázás céljából a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, továbbá az Ön jogos érdeke, valamint jogi kötelezettség teljesítése.

4. A kezelt adatok köre

Az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

  • az Ön vezeték- és keresztnevét,
  • az Ön lakcímét
  • születési helyét, idejét,
  • TAJ számát.

Elektronikus ambuláns naplónkban, továbbá az életmód és táplálkozási tanácsadáshoz használt kérdőívünkben az Ön alábbi különleges adatait kezeljük:

  • egészségügyi állapotával kapcsolatos információk,
  • életmódjával kapcsolatos információk.

5. Az adatkezelés időtartalma

Az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott időtartam.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Adatait a jogszabályi kötelezettségek miatt a NEAK és az EESZT, számla esetén a NAV felé is továbbítanunk kell.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és Adatfeldolgozó munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Ön bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). Érintetti jogainak gyakorlásához kapcsolódó panaszai kivizsgálásáról a NAIH honlapján találhat tájékoztatást.